Muzykoterapia dla dzieci Poznań

Muzykoterapia dla dzieci w Pracowni Helutka

Grupa muzykoterapeutyczna 2022

12-tygodniowy proces muzykoterapeutyczny skierowany jest do dzieci między 3 a 10 rokiem życia. Proces ma na celu usprawnianie i wsparcie w rozwoju w obszarach życia, które są utrudnione ze względu na zaburzenia, choroby lub cechy temperamentalne. Grupa muzykoterapeutyczna skierowana jest do dzieci:

 • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Z Zespołem Downa
 • Z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Z zaburzeniami koncentracji i uwagi
 • Zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Zaburzeniami w rozwoju mowy
 • Nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z wchodzeniem w relacje społeczne

Uczestnictwo w zajęciach muzykoterapeutycznych ma na celu usprawnienie i wsparcie rozwoju dzieci w zakresie:

 • Komunikacji
 • Utrzymywania uwagi i koncentracji
 • Motoryki dużej i małej
 • Udziału w aktywnościach grupowych
 • Nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi (terapeuta)
 • Integracji sensorycznej
 • Adekwatnego reagowania na bodźce zewnętrzne
 • Odczuwania i adekwatnego reagowania na emocje

Każde dziecko jest inne, dlatego w procesie muzykoterapeutycznym może reagować i włączać się w aktywności we własnym tempie, przełamując osobiste trudności.

Metody stososwane w procesie muzykoterapii to:

 • Teoria uczenia się muzyki E.E. Gordona
 • Improwizacja muzyczna (głosem i na instrumentach)
 • Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Praca z piosenką
 • Relaksacja
 • Wizualizacja
 • Aktywne słuchanie Batii Strauss

Zapisy i informacje o cenie uzyskasz kontaktując się mailowo lub pod numerem telefonu 787449535